Kependudukan Wadas Wadas

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 85
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 87
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 160
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 92
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 92
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 156
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 166
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 152
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 136
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 144
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 112
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 113
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 104
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 89
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 96
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 45

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 83
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 71
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 149
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 64
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 60
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 138
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 133
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 142
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 125
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 102
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 108
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 130
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 115
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 80
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 75
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 45